duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5589 ha
Intravilan: 387 ha
Extravilan: 5202 ha
Populatie: 3624
Gospodarii: 1242
Nr. locuinte: 1344
Nr. gradinite: 8
Nr. scoli: 8


Numele localitatilor aflate in administratie:
Rebricea, Sasova, Măcreşti, Rateşu Cuzei, Tatomireşti, Crăciuneşti, Bolaţi, Draxeni, Tufeştii de Jos
Asezarea geografica:
Situată în partea de nord a judeţului Vaslui la limita cu Judeţul Iaşi, comuna Rebricea este una dintre cele mai dezvoltate comune din judeţul Vaslui cu importante proiecte în domeniul agricol şi economic
Comuna Rebricea este situată în partea de nord a judeţului Vaslui, la limită cu judeţul Iasi, la nord se învecinează cu comuna Scheia din judeţul Iaşi, la nord-est cu comuna Tacuta, la est cu comuna Dăneşti, la sud cu comunele Vultureşti şi Zapodeni şi la vest cu oraşul Negreşti
Activitati specifice zonei:
Activităţi agricole
Activitati economice principale:
Agricultură
Cultivarea plantelor
Creşterea animalelor
Comerţ
Prestări servicii
Morărit
Extracţie ulei
Lucrări agricole mecanizate
Obiective turistice:
Biserica "Sfântul Nicolae" Draxeni
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Tatomireşti
Sit arheologic Rateşu-Cuzei

Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri arabile cu productivitate ridicată
Forţă de muncă calificată şi ieftină
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă sate Rebricea, Sasova, Rateşu Cuzei şi construcţii poduri, podeţe şi punţi pietonale 2006-2008
"Economia bazată pe cunoaştere" 2006-2007
Asociere cu utilităţi şcolile cu clasele I-IV satele Tufeştii de Jos şi Bolaţi 2007-2008
Reabilitare Şcoala Coordonatoare Rebricea
Reparaţii capitale la şcolile cu clasele I-IV Sasova şi Crăciuneşti
Proiecte în perspectivă:
Modernizare drum comunal DC 4 Rebricea-Sasova-Draxeni, comuna Dăneşti
Modernizare drum comunal DC 135 Rebricea-Crăciuneşti
Amenajare parc agrement şi teren fotbal cu utilităţi aferente
Amenajare terenuri joacă copii în satele componente ale comunei Rebricea
Amenajare staţii de autobuz
Dotare cu mijloace de transport public persoane şi utilaje pentru dezăpezire
Alimentare cu apă şi sistem de canalizare epurare ape uzate satele Draxeni, Bolaţi şi Tufeştii de Jos
Sistem de canalizare - epurare ape uzate în satele Rebricea, Rateşu Cuzei, Sasova şi Crăciuneşti